PLANNING ETVIEDANSE 2020 / 21


LUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
 

 10H À 11H30

CLASSQ CE2/ CM1

JULIE

17H À 18H30

JAZZ CE2 / CM1

LINDA

 

10H À 11H

POINTES I

LINDA

COMPLET

10H À 11H 

CP / CE1

MARGAUX

18H À 19H30 

JAZZ CM2 / 6ÈME

LINDA

 

18H30 À 20H

CTPO 5ÈME / 4ÈME / 3ÈME / 2ND

LINDA

COMPLET

18H À 19H45

CLASSQ SUP

JULIE / LINDA

COMPLET

11H À 12H

POINTES II

LINDA

 

19H45 À 21H30

JAZZ AD

LINDA

 13H À 14H30

CLASSQ 5ÈME/ 4ÈME/ 3ÈME/2ND

LINDA

 

20H À 22H

CTPO SUP

LINDA 

COMPLET

    
 
 

14H45 À 16H15

JAZZ  5ÈME/ 4ÈME/ 3ÈME/2ND

LINDA

   

13H À 17H 

 

RÉSIDENCE 

 

CIE

 
 

16H15 À 17H45

CLASSQ  CM2/ 6ÈME/5ÈME

LINDA

COMPLET

     
 

18H À 19H15 

ATELIER CTPO CM2/ 6ÈME /5ÈME

LINDA

COMPLET

     
 

19H30 À 21H15

JAZZ SUP 

LINDA

       

 

REPRISE DES COURS LE LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020. 

LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI  SAMEDI

 18H À 19H30

JAZZ CM2/ 6ÈME

LINDA

18H À 19H30

JAZZ SUP

LINDA

 10H À 11H30

CLASSQ CE2/ CM1

JULIE

17H À 18H30

JAZZ CE2 / CM1

LINDA

18H À 19H30

JAZZ 

5ÈME / 4ÈME / 3ÈME

LINDA

10H À 11H 

CP/CE1 

MARGAUX

     

 

  
 

 

 13H À 16H

CLASSQ + ATELIER CTPO

5ÈME/ 4ÈME/ 3ÈME/2ND

LINDA

13H À 16H15

CLASSQ + CTPO 

SUP

LINDA

 

16H30 À 19H30

CLASSQ  + ATELIER CTPO

CM2/ 6ÈME/5ÈME

LINDA